Zorg in natura en Persoonsgebonden budget
Om de kosten voor cliënten zo laag mogelijk te houden worden deze vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hieronder valt verzorging of verpleging bij ouderen en  chronisch zieken.

De vergoeding van de Zvw kunt u op twee manieren besteden: via een persoonsgebonden budget (PGB) of via Zorg in natura. Bij een PGB krijgt u zelf een bedrag waarmee u uw eigen zorg inkoopt. U houdt de regie in eigen handen. Bij Zorg in Natura worden de administratie en overige bijkomende zaken geregeld door de zorgaanbieder. U kunt zelf kiezen welke vorm het beste bij u past. Lees hier meer over de verschillen tussen een persoongebonden budget en zorg in natura.

Eigen bijdrage
Naast een vergoeding vanuit de Zvw, levert u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK op basis van uw inkomen, uw vermogen, de samenstelling van uw huishouden en uw indicatie. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK